BitMake Exchange

BitMake

BitMake – Sàn Giao Dịch Phái Sinh Tiền Mã Hoá Độc Đáo

BitMake đã trở thành một nền tảng giao dịch phái sinh chuyên nghiệp, được ra mắt vào tháng 7 năm 2022 để phục vụ các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với một chiến lược sản phẩm rõ ràng và hiện đại, nền tảng này đã phát triển một hướng đi độc đáo và nhằm mục tiêu cung cấp đa dạng dịch vụ giao dịch tiền mã hoá, bao gồm giao dịch thường lệ, giao dịch thường lệ có ký quỹ, giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu và cho vay quản lý tài sản.

Hướng Dẫn Chi Tiết Đến Sự Đổi Mới Mới Nhất của BitMake

BitMake xuất hiện như Một Nền Tảng Giao Dịch Phái Sinh Được Thiết Kế Cho Các Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp. Nền tảng này đã phát triển một chiến lược sản phẩm tinh tế và hướng đi độc đáo, nhằm mục tiêu cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền mã hoá đa dạng, bao gồm giao dịch thường lệ, giao dịch thường lệ có ký quỹ, giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu và cho vay quản lý tài sản. Sự xuất hiện của BitMake mang lại cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp một nền tảng giao dịch phái sinh toàn diện, giúp họ đạt được thành công lớn hơn trên thị trường giao dịch tiền mã hoá.

Điểm Nhấn Quan Trọng: Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất

Điểm chính của BitMake là sự hỗ trợ cho một tài khoản giao dịch thống nhất, nơi nhà giao dịch có thể thế chấp nhiều loại tiền tệ và chuyển đổi chúng thành đô la Mỹ để sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch thường lệ và Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu, tối ưu hóa việc sử dụng vốn.

Công Nghệ Thống Nhất Tài Khoản

BitMake đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các sản phẩm phái sinh với cơ chế tài khoản giao dịch thống nhất trên thị trường phái sinh tiền mã hoá. Cơ chế này mang lại một ưu điểm lớn cho nền tảng khi hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền mã hoá, giao dịch đòn bẩy thường lệ, giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu và doanh nghiệp cho vay trong một tài khoản giao dịch duy nhất. Nó cũng cho phép giao dịch chéo giữa giao dịch thường lệ và Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu, loại bỏ nhu cầu chuyển quỹ rườm rà, tăng cường sử dụng vốn và giảm rủi ro thanh toán.

Ưu Điểm Chính của Tài Khoản Giao Dịch Thống Nhất

  1. Trải Nghiệm Giao Dịch Thuận Tiện Hơn: Cơ chế ký quỹ thống nhất của BitMake loại bỏ rào cản tài chính giữa các dòng sản phẩm khác nhau, giúp người dùng giao dịch trong nhiều loại tiền tệ cho giao dịch thường lệ, giao dịch đòn bẩy, giao dịch Hợp đồng Tương lai và doanh nghiệp cho vay, tất cả trong một tài khoản giao dịch. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  2. Hỗ Trợ Nhiều Loại Tiền Tệ: Tài khoản giao dịch thống nhất của BitMake hỗ trợ giao dịch trong nhiều loại tiền tệ. Nếu người giao dịch có bất kỳ tài sản tiền tệ ký quỹ nào dưới tài khoản giao dịch, họ có thể thực hiện giao dịch đòn bẩy thường lệ và giao dịch Hợp đồng Tương lai. Điều này mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn giao dịch hơn và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn.
  3. Rủi Ro Thanh Khoản Giảm: Cơ chế tài khoản giao dịch thống nhất của BitMake cho phép làm mờ lợi nhuận và tổn thất giữa các dòng kinh doanh khác nhau. Lợi nhuận và tổn thất từ giữ spot trong cùng một tài khoản giao dịch, tất cả các Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu, và tài sản cho vay có thể được hợp nhất và làm mờ lẫn nhau.
  4. **Tăng C

ường Sử Dụng Tài Sản:** Tài khoản giao dịch thống nhất của BitMake có thể sử dụng lợi nhuận và tổn thất chưa thực tế từ các vị thế Hợp đồng Tương lai làm ký quỹ, tăng cường sự sử dụng tài sản. Điều này mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn quản lý quỹ, giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tăng cường lợi nhuận.

  1. Vay và Rút Quá Giới Hạn Quyền Mà Không Cần Nhiều Biện Pháp Nhắc Nhở: Tài khoản giao dịch thống nhất của BitMake hỗ trợ chức năng tự động vay và rút quá giới hạn quyền mà không cần nhiều biện pháp nhắc nhở. Khi chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang tài khoản ví, người dùng có thể vay tài sản để rút tiền thặng dư.

BitMake – Sự Lựa Chọn Cho Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Vĩnh Cửu

BitMake đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh Cửu chất lượng cao. Hệ thống giao dịch của nó dựa trên một tài khoản thống nhất, mang lại cho người dùng các sản phẩm hợp đồng vĩnh cửu với USDT làm tiêu chuẩn thanh toán và hỗ trợ đòn bẩy lên đến 125 lần. Với sự hỗ trợ của hệ thống tài khoản thống nhất, tất cả các tài sản có sẵn dưới dạng ký quỹ sẽ phục vụ làm ký quỹ cho các vị thế và chia sẻ cùng một ký quỹ để tối đa hóa việc sử dụng vốn và giảm rủi ro giao dịch phái sinh.

Chăm Sóc Khách Hàng và An Toàn Tài Khoản

Để bảo vệ an ninh giao dịch của người dùng, BitMake cũng áp dụng các cơ chế thanh toán và thanh lý toàn diện hơn. Trong BitMake, thanh lý bắt buộc chỉ được kích hoạt khi tỷ lệ rủi ro của người dùng đạt đến 100%. Tỷ lệ rủi ro giao dịch của người dùng được xác định bởi nhiều chiều, chẳng hạn như ký quỹ tài khoản và giá trị vị thế, do đó phản ánh một cách toàn diện tình hình rủi ro của người dùng.

Hơn nữa, BitMake thực hiện việc thanh toán vị thế tự động hàng ngày vào lúc 0:00 UTC, chuyển đổi lợi nhuận và tổn thất chưa thực tế của các vị thế hiện tại thành lợi nhuận và tổn thất đã thực tế. Do đó, người dùng có thể thấy lợi nhuận và tổn thất chưa thực tế của mình trở thành số không sau mỗi thanh toán. Phương pháp thanh toán này giúp hiển thị chính xác chi phí vị thế hàng ngày của người dùng, từ đó tối ưu hóa quản lý rủi ro và đưa ra quyết định thông tin hơn.

Ngoài ra, trong giao dịch tiền mã hoá, BitMake là lựa chọn ưa thích của người dùng tổ chức cho giao dịch và chống rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của người dùng tổ