BitMake Exchange

Các Tiêu Chí Quan Trọng Để Listing Token Trên Sàn Giao Dịch Crypto

Tiêu chí quan trọng để xem xét việc đưa dự án lên sàn giao dịch crypto bao gồm:

 1. Số lượng người tham gia trên mạng thử nghiệm (Testnet)
 2. Người đăng ký thành công IDO (Initial DEX Offering)
 3. Người nắm giữ đồng từ airdrop
 4. Số lượng người tham gia trên nền tảng nhiệm vụ on-chain
 5. Lượt xem trung bình của nội dung không hoạt động trên Twitter
 6. Số lượng cộng đồng trên Telegram hoặc Discord
 7. Số lượng trung bình cuộc trò chuyện mỗi giờ trên Telegram hoặc Discord
 8. Lượt truy cập hàng tháng trên trang web chính thức
 9. Số lượng người tham gia Twitter Space (dành cho dự án cộng đồng)
 10. Quỹ tài trợ (đối với các dự án không phải cộng đồng)
 11. Số lượng địa chỉ trên chuỗi
 12. Số lượng giao dịch on-chain trong một tuần
 13. Số lượt tương tác trung bình trên chuỗi trong 1 giờ trên trình duyệt khối
 14. Khối lượng giao dịch DEX trong vòng 24 giờ (không xem xét dự án không phải DEX)

Những tiêu chí này cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe và tiềm năng của dự án trong thị trường crypto.