BitMake Exchange

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BitMake

Hướng dẫn người dùng đăng ký BitMake (Web)

Bước 1: Truy cập https://www.bitmake.com/vi-VN/


Bước 2: Nhấp vào nút đăng ký ở góc trên bên phải.


Bước 3: Chọn quốc gia/khu vực của bạn.


Bước 4: Điền địa chỉ email để đăng ký, bạn phải đặt mật khẩu ít nhất 8 ký tự, gồm một chữ in hoa và một số trước khi chuyển sang bước tiếp theo.


Bước 5: Bạn sẽ nhận được mã xác minh trong email đã đăng ký. Nhập mã và nhấp vào nút Xác nhận.


Bước 6: Chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản BitMake. Bạn có thể chọn nhấp vào nút Xác minh để bắt đầu quá trình xác minh tài khoản (KYC).

 

Hướng dẫn người dùng đăng ký BitMake (App)

Bước 1: Mở App BitMake và nhấn vào [Đăng nhập/Đăng ký]. Chọn quốc gia/khu vực của bạn.


Bước 2: Điền địa chỉ email để đăng ký, bạn phải đặt mật khẩu ít nhất 8 ký tự, trong đó có một chữ in hoa và một số. Sau đó, bạn sẽ nhận được mã xác minh trong email đã đăng ký, nhập mã và nhấn vào nút Xác nhận để tiếp tục.


Bước 3: Chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản BitMake.

 

Follow BitMake’s official social accounts for the latest updates.
Twitter: https://twitter.com/BitMakeOfficial
Telegram: https://t.me/BitMakeEN
Discord: https://discord.com/invite/cajNC2SwXt
Medium: https://medium.com/@BitMakeOfficial