BitMake Exchange

Quỹ Bảo Hiểm Rủi Ro BitMake

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Quỹ Bảo Hiểm Rủi Ro BitMake – một nền tảng bảo vệ tài sản với khoản dự trữ vượt quá 10 triệu USD.

Quỹ này cam kết bảo vệ và đền bù tài sản của người dùng trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Xác minh địa chỉ quỹ:
✅ #BTC (https://blockchain.com/explorer/addresses/btc/3F12ncAyx4VkfpvnS7ZxdpggFx4p9RKfVe): Xem chi tiết
✅ #ETH (https://etherscan.io/address/0x695474895C327A1422DC01908Ae087fC32aCE1EE): Xem chi tiết

UserProtection #BlockchainSecurity

Truy cập đây để biết thêm thông tin về Quỹ Bảo Hiểm Rủi Ro của sàn crypto BitMake và cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn và bảo mật tài sản của bạn.